APRENEM

Certificat PDA Stop Bullying

Stop Bullying Escape Room és una activitat divertida, original i rigorosa, que compta amb el Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en prevenció davant l'assetjament entre iguals.

+info
  • Aproximació al concepte de Bullying
  • Valors de convivència bàsics: Respecte i consideració
  • Identificació de situacions de Bullying
  • Identificació dels actors que intervenen en situacions de Bullying
  • Pautes d'actuació contra el Bullying
  • Valors de convivència bàsiques: Assertivitat
  • Introducció al ciberbullying